3. februar 2010

Kongsbergkonferansen 2010

"Ledelse av læringsprosesser i det digitale klasserommet"
Ledelse av læreprosesser i det digitale klasserom, ar tema på konferansen, som forøvrig ble arrangert av Kongsberg vgs.
Konferansen ble innledet med foredrag av professor Arne Krokan, professor Rune Krumsvik og lektor Leif Christian Harboe.
Arne Krokan regnes som norges IKT-misjonær nr. 1
Han startet med å sammenlige skolen med avis-, bank-, transport- og musikkbransjen. Han pekte på de store omveltingene disse bransjene ha vært igjennom de siste årene. Eksempelvis nettavisene kontra papirutgavene. Han mener at skolen ikke har fulgt godt nok med i denne utviklingen.
Han stilte også spørsmålstegn om læringstilene holder mål i dagen skole. Han snakket også om connectivisme, som en ny læringsteori.
Han oppsummerte med å si at lærere må være mer bevist på å lede læreprosessene, altså bevege seg mer i rettning av en veileder en en som formidler..... Han mener at FaceBook, Twitter, Blogg etc. er nettsteder vi bør integrere mer av i undervisningen.
Noe som også Rune Krumsvik startet med i sitt foredrag.
Han mener at veldig mange elever kommer inn i den videregående skolen med god og variert digitale kompetanse. utfordringen ligger i det å ivareta og utnytte den på en riktig måte, mener Krumsvik.
Han mener at veien til en bedre digital hverdag for elever og lærere ligger i det å forene sine forventninger til IKT-bruken i skolen. Lærere har sine forventninger, det samme har elevene. Det er viktig å prate, diskutere og enes om forventningene.
Leif Christian Harboe sier i sitt foredrag at han bruker mye IKT i sin undervisning.
Som norsklærer bruker han selv norskboka bare i 20% av undervisningstiden. Han bruker mange forskjellige digitale programmer i sin undervisning. Bl.a. GoAnimate.
Harboe sier at multitasking kan være et problem for læringen hos elevene. Men han sier også at dagens ungdom er vant til å ha f.eks. PC`en på faget samtidig som de ser på TV.
Han oppsummerer med å si at lærere MÅ holde fokus på det elevene skal gjøre, og ikke på hva de ikke skal gjøre. Han er heller ingen tilhenger av programvarer som blir utviklet for å overvåke pc`ene til elevene. som for eks. Netop. Han mener det bryter ned tiliten mellom lærer å elev...."IKT for å fremme tverrfaglighet i yrkesfag."

På en av fagsesjonene under Kongsbergkonfereansen fortalte Jan Helge Russnes, fra Røyken vidregående skole hvordan han benyttet IKT i skolesammenheng. Russnes startet alltid skoleåret med en kartlegging av elevenes digitale kompetanse, for bedre å kunne planlegge hvor han måtte starte læringsarbeidet. Russnes fortalte at han brukte skolens læringsplattform; It`s learning uten unntak når han gir elevene oppgaver og tilbakemeldinger. Elevene må levere alle oppgaveløsninger på læringsplattformen, også løsningene på de praktiske oppgavene. Elevene kunne eksempelvis ta digitale bilder av oppkoblingsboksen de hadde koplet, og levere disse i tillegg til nødvendig tegninger og forklaring i elektrofag.

Russnes brukte test funksjonen i It`s learning mye som et pedagogisk verktøy, men ble også brukt til framdriftskontroll ved elevprosjekter.

IKT kan brukes for å fremme tverrfaglighet mellom språkfagene og yrkesfagene.
Eksempler: Lage brukermanualer i PDF- format, lage skjermvideo som viser hvordan utstyr skal anvendes i Jing eller digital minnebok. I PLS programmering kan alle betegnelser i I/O listene for eksempel oversettes til engelsk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar