1. september 2010

NRK skole

NRK skolen er et digitalt klipparkiv med lyd- og bilder fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver. Inneholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskolen og den videregående opplæringa, og er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplandatabasen Grep. Foreløpig tilbys det klipp fra fagene naturfag, norsk, samfunnsfag og religion.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar